Terminy przesyłania zgłoszenia:                   

do 15.06.2017  – uczestnictwo aktywne

do 15.08.2017 – uczestnictwo bierne
 

Przesłanie artykułów:

do 28.02.2017 – zgłoszenie abstraktu do „Crowdsourcing and Knowledge Management in Contemporary Business Environments” (monografia w języku angielskim, wydawnictwo IGI Global)

do 30.04.2017 – przesłanie pełnego tekstu do „Crowdsourcing and Knowledge Management in Contemporary Business Environments” (monografia w języku angielskim, wydawnictwo IGI Global)

do 15.10.2017 – przesłanie pełnego tekstu do czasopisma „Journal of Intercultural Management” (publikacje anglojęzyczne, 11 punktów) lub czasopisma „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP UJ”.