Udział w konferencjach - 2017

 

14.II.2017 Seminarium naukowe „Zarządzanie wiedzą w otwartych innowacjach. Wykorzystanie mądrości tłumu”, A. Sopińska, Politechnika Warszawska, http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/Nauka/Aktualnosci/Seminarium-Naukowe-WZ-14.02.2017.

23-24.II.2017 10th Annual Conference of the GERA-Commission Organizational Education “Organization and Networks”, prezentacja “Understanding knowledge sharing in virtual communities”, University of Hildesheim, https://www.uni-hildesheim.de/organet/beitraege-foren-symposien-cotributions-fora-symposia/.

3.III.2017 Konferencja naukowa „Innowacje, wiedza i zasoby ludzkie w rozwoju organizacji”, prezentacja „Crowdsourcing, organizacyjne uczenie się, wydajność organizacyjna  – w poszukiwaniu zależności”, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań, http://www.wsb.pl/poznan/innowacje-wiedza-i-zasoby-ludzkie-w-rozwoju-organizacji.  

9-10.III.2017 XX Międzynarodowa Konferencja “Enterprise and Competitive Environment”, prezentacja “Factors which have an impact on making decisions about crowdsourcing”, Faculty of Business and Economics of Mendel University in Brno (Petr Řehoř, Jaroslav Vrchota: Influence of Strategic Management on the Importance of Crises in Farms in the Czech Republic: Discussant: Regina Lenart-Gansiniec), https://ece.pefka.mendelu.cz/.

16-17.III.2017 VII International Conference Entime. Entrepreneurship in Modern Economy, prezentacja “Crowdsourcing – proposal of measuring efficacy and effectiveness” (przewodniczący sesji Seleted issues of economics and entrepreneurship), Politechnika Gdańska, http://zie.pg.edu.pl/entime/strona-glowna.

27-28.III.2017 Konferencja "Innowacyjne instrumenty zarzadzania organizacjami”, prezentacja „Conceptualization of "crowdsourcing" term in management sciences”, Uniwersytet Jagielloński, http://www.econ.uj.edu.pl/konferencja-ijcm.

24-26.V.2017 IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. „Organizacja w sieci relacji”, prezentacja „Zaufanie a crowdsourcing w organizacjach publicznych, Politechnika Łódzka, Bronisławów.

20-21.VI.2017 VI Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Naukowych „Między poznaniem a zmianą. Postępy, kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych”, prezentacja „Crowdsourcing jako przedmiot badań jakościowych. Ograniczenia i możliwości”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

19.X.2017 Jubileuszowa Wydziałowa Konferencja Naukowa Nauki o zarządzaniu – dokonania, trendy, wyzwania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

7-8.IX.2017 18th European Conference on Knowledge Management, prezentacja „Crowdsourcing and organisational learning in public organisations: a conceptual model”, International University of Catalonia, Barcelona, Hiszpania.
 
14-17.IX.2017 26th Conference ENIRDELM Leading and Managing for Development, prezentacja „Understanding proactive leadership in crowdsourcing”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 
4-6.X.2017 International Conference Qualitative Research in Communication, prezentacja „The essence of communication in crowdsourcing - public organisations perspective”, National University of Political Studies and Public Administration, Bukareszt, Rumunia.
 
24.XI.2017 Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST 2017, Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology, prezentacja „Paradoksy crowdsourcingu”, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 
5.XII.2017 I Sympozjum Naukowe Crowdsourcing – wyzwania dla badaczy i praktyków, prezentacja „Crowdsourcing jako moda w zarządzaniu publicznym”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 
Udział w konferencjach - 2018
 
16.III.2018 III Konferencja „Wyzwania dla  gospodarek i organizacji w XXI wieku”, prezentacja „Wpływ crowdsourcingu na poprawę wydajności organizacji”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
22-23.III.2018 21th Conference Enterprise and Competitive Environment, prezentacja „Crowdsourcing maturity models in public organisations”, Mendel University, Brno, Czechy.
 
11-13.IV.2018 XXII IRSPM Annual Conference, prezentacja „Crowdsourcing maturity and its application in public organisation management”, University of Edinburgh, Edynburg, Wielka Brytania.
 
14-16.V.2018 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo Kreatywne”, Szkoła Główna Handlowa, Kazimierz Dolny.
 
13-15.VI.2018 Letnia Szkoła Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński, Krynica Zdrój.
 
11-13.VII.2018 The International Conference on Theory and Applications in the Knowledge Economy Take, prezentacja „Crowdsourcing for employee engagement – applications and benefits”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 
24-25.IX.2018 XII PR FORUM 2018 oraz V Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego „Kultura jako obszar zarządzania i komunikowania w przestrzeni publicznej”, prezentacja „Kulturowe uwarunkowania dojrzałości crowdsourcingowej urzędów miast”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, Tarnowskie Góry.