Zapraszamy do nadsyłania pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi w zależności od miejsca publikacji:

Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP UJ
Wymogi: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/menu/272/

Prosimy o nadesłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi na adres e-mail: regina.lenart-gansiniec@uj.edu.pl

Journal of Intercultural Management
Wymogi: http://www.joim.pl/index_pl.php?id=18

Prosimy o nadesłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi na adres e-mail: regina.lenart-gansiniec@uj.edu.pl

Monografia „Crowdsourcing and Knowledge Management in Contemporary Business Environments” (wydawnictwo IGI Global)
Wymogi i terminy składania abstraktu i artykułu: http://www.igi-global.com/publish/call-for-papers/call-details/2434