Projekt badawczy NCN 2017-2019 „Crowdsourcing a organizacyjne uczenie się - perspektywa organizacji publicznych” (konkurs SONATA, nr ref.: 2016/21/D/HS4/01791) dotyczy identyfikacji znaczenia crowdsourcingu dla organizacyjnego uczenia się organizacji publicznych. Przedmiotem dociekań badawczych będzie analiza wielopoziomowa, holistyczna crowodsourcingu: ujęcie organizacyjne, indywidualne, społeczności wirtualnych oraz systemu.