Crowdsourcing jest pojęciem stosunkowo nowym, jednak zyskał na popularności w naukach o zarządzaniu z uwagi na jego potencjał [Afuah, Tucci 2012; Gassenheimer, Siguaw, Hunter 2013] związany m.in. z: doskonaleniem procesów biznesowych [Balamurugan, Roy 2013], tworzeniem otwartych innowacji [Brabham 2008; Burger-Helmchen, Penin 2010], budowaniem przewagi konkurencyjnej [Leimeister, Zogaj 2013]. Pionierskie badania sugerują, że crowdsourcing może być formą lub przyczyniać się do  organizacyjnego uczenia się [Argote, Miron-Spektor 2011].