I Sympozjum Naukowe, „Crowdsourcing – wyzwania dla badaczy i praktyków”, 5-6.12.2017, Instytut Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego