Prof. PŁ dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. UEP dr hab. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

​Prof. dr hab. Aleksander Noworól, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Agnieszka Sopińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Sroka, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej​

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński

Prof. UEP dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Uniwersytet Jagielloński