"Organizacyjne uczenie się w organizacjach publicznych. Perspektywa crowdsourcingu", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, ISBN 978-83-01-20559-1, liczba stron 514