Publikacje w języku polskim
 
1. R. Lenart-Gansiniec, Kompetencje kreatywne społeczności wirtualnych w crowdsourcingu, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, 2018, 161, s. 175-186.
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/13_Lenart.pdf
2. R. Lenart-Gansiniec, Wpływ crowdsourcingu na poprawę wydajności organizacyjnej, „Marketing i Rynek”, 2018, 12, s. 237-245.
https://www.pwe.com.pl/files/548737418/file/MiR_12_na_płytęCD1.pdf
 
Opracowania zbiorowe
 
1. R. Lenart-Gansiniec, redaktor numeru, „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”,  2018, 2(48), liczba stron 261. http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2018/Zarzadzanie-Publiczne-2-2018/
 
Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
 
1. R. Lenart-Gansiniec, Ł. Sułkowski, Crowdsourcing - A New Paradigm of Organizational Learning of Public Organizations, „Sustainability”, 2018, 10,
s. 1-14. https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3359
(lista A MSWiN – 20 punktów)
 
Publikacje naukowe w języku angielskim
 
1. R. Lenart-Gansiniec, Methodological Challenges of Research on Crowdsourcing, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation”, 2018, 4(14), s. 107-125.
http://www.jemi.edu.pl/vol-14-issue-4-2018/methodological-challenges-of-research-on-crowdsourcing
2. R. Lenart-Gansiniec, Selected Crowdsourcing Paradoxes – a Literature Review, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2018, t. XIX, z. 9, cz. III, s. 407-421.
http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-9-3.pdf
 
Rozdział w monografii anglojęzycznej
 
1. R. Lenart-Gansiniec, Crowdsourcing as an example of public management fashion (w:) R. Lenart-Gansiniec (red.), Crowdsourcing and Knowledge Management in Contemporary Business Environments, IGI Global, Hershey, Pensylvania 2018, s. 1-19.
https://www.igi-global.com/chapter/crowdsourcing-as-an-example-of-public-management-fashion/209880
2. R. Lenart-Gansiniec, Understanding knowledge sharing in virtual communities (w:) S. M. Weber, I. Truschkat, Ch. Schröder, L. Peters, A. Herz (red.), Organisation und Netzwerke, Springer, Wiesbaden 2018, s. 219-228.
https://www.springer.com/us/book/9783658203719#aboutBook
3. R. Lenart-Gansiniec, Understanding proactive leadership in crowdsourcing (w:) R. Dorczak (red.), Leading and Managing for Development, Monographs and Studies of the Jagiellonian University, Institute of Public Affairs, Kraków 2018, s. 142-151. 
http://www.isp.uj.edu.pl/documents/2103800/7252370/LEADING+AND+MANAGING+FOR+DEVELOPMENT/a022d7e8-afca-4428-a741-67976404f46d
 
Opracowania zbiorowe w języku angielskim
 
1. R. Lenart-Gansiniec (red.), Crowdsourcing and Knowledge Management in Contemporary Business Environments, IGI Global, Hershey, Pensylvania 2018, ISBN 1522542000, liczba stron 304.
https://www.igi-global.com/book/crowdsourcing-knowledge-management-contemporary-business/183490
 
Publikacja w materiałach pokonferencyjnych
 
1. R. Lenart-Gansiniec, Research on the Impact of Crowdsourcing on Organisational Learning: A Sensemaking Perspective, Proceeding of the 17th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies ECRM 2018, s. 223-230.
http://www.academic-bookshop.com/ourshop/prod_6457339-ECRM-2018-PDF-Proceedings-of-the-17th-European-Conference-on-Research-Methodology-for-Business-and-Management-Studies.html
2. R. Lenart-Gansiniec, Ł. Sułkowski, Crowdsourcing - a new paradigm of organisational learning of public organisations, NORDSCI Conference Proceedings, Book 1, vol. 1, 2018, s. 141-149.
https://issuu.com/nordscicon/docs/book2_nordsci_proceedings_2018_digi
3. R. Lenart-Gansiniec, Crowdsourcing for employee engagement – applications and benefits, Proceedings of the International Conference on Theory and Applications in the Knowledge Economy Take, Poznań 2018, s. 515-529.
https://drive.google.com/file/d/1z0MEQURf8vPSRVr5J36UY7fLdcdMqCxR/view